Vragen? Bel +32 (0)3 773 26 92 of contacteer ons online

Kan ik pensioensparen en langetermijnsparen* inbrengen in mijn belastingaangifte?

Kan ik pensioensparen en langetermijnsparen* inbrengen in mijn belastingaangifte?

faq_hoe-kan-ik-mijn-pensioensparen-en-langetermijnsparen-ingeven-in-mijn-belastingaangifte

U kunt zowel de premie voor uw pensioensparen als voor uw langetermijnsparen ingeven in uw belastingaangifte. Ze leveren u een mooi fiscaal voordeel op van 30% op de gestorte premies.
Met pensioensparen en langetermijnsparen kunt u een mooi extra pensioenkapitaal bijeensparen. Bovendien worden beide spaarvormen fiscaal aangemoedigd: ze leveren u elk een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premies op, dat u kunt cumuleren.

Op uw 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als u dit onderschreef vanaf de leeftijd van 55 jaar) is er een anticipatieve heffing van 8 % voor pensioensparen en van 10 % voor langetermijnsparen.

Belastingvoordeel
Voor het inkomstenjaar 2016 kunt u uw pensioenspaarpremies tot 940 euro inbrengen in uw belastingaangifte en uw premie voor langetermijnsparen tot 2.260 euro**. Voor 2016 levert u dat een belastingvoordeel op van:

maximaal 282 euro voor pensioensparen;
maximaal 678 euro voor langetermijnsparen.

Let wel: het langetermijnsparen zit in dezelfde fiscale korf als die van onder andere kapitaalaflossingen, intresten en premies van de schuldsaldoverzekering van uw hypothecaire lening van uw eigen woning. Met andere woorden: afhankelijk van het Gewest waar u woont en wanneer u uw hypothecaire lening hebt afgesloten, bestaat de kans dat u geen of slechts een beperkt fiscaal voordeel kunt genieten via het langetermijnsparen.

Op uw belastingaangifte
Concreet kunt u in uw belastingaangifte uw pensioen- en langetermijnsparen hier invullen:

premies voor pensioensparen:
Vak X (uitgaven die recht geven op belastingvermindering) onder punt E (Pensioensparen).
premies voor langetermijnsparen:
Vak IX (interesten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel) onder punt E (Premies voor individuele levensverzekeringen).

* Het langetermijnsparen waarvan in dit artikel sprake is, is de belastingvermindering die van toepassing is op de premies van individuele levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening.

** De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de belastingplichtige en kan in de toekomst wijzigen.

Top